Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία - ΣΟΨΥ Πάτρας, σύμφωνα με την Πράξη Νο. 162-30/09/2015, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο στελέχωσης του οργανισμού ενδιαφέρεται να καλύψει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός έτους με πιθανή δυνατότητα ανανέωσης) τις κάτωθι θέσεις: 3 Ψυχολόγους, 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 2 Οικονομολόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://we.tl/rhsp5wd8oB ή καλώντας στο τηλέφωνο 2610 621273, 11:00 με 13:00.


 
Top