Πωλήσεις 582,55 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 104,48 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για την δωδεκάμηνη οικονομική χρήση 1/7/2014 - 30/6/2015 ο όμιλος Jumbo. Τα μεγέθη είναι αυξημένα κατά 7,51% και 3,54% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2013 - 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά την ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 53,16% έναντι 53,12% της περσινής χρήσης.

Η διοίκηση αποδίδει το αποτέλεσμα αυτό, εν μέρει στο προϊόντολογικό μείγμα καθώς και στην πτώση των ναύλων.

Τα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), σε επίπεδο ομίλου, ανήλθαν σε 159,26 εκατ. ευρώ από 146,52 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση +8,7%.

Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2015, ο Όμιλος λειτούργησε 7 νέα υπέρ - καταστήματα. Από αυτά, τα 2 λειτούργησαν στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 4 στη Ρουμανία. Την ίδια περίοδο τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Ασπρόπυργο. Σ

ήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 72 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 6 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Πηγή: tovima
 
Top