Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάχθηκε τελικά το έργο της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος και η σχετική δημοσίευση αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Το έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ" εχει εξασφαλισμένο προυπολογισμό και ο κωδικός του είναι: 2014ΣΕ07100044.

Η Απόφαση (ΑΔΑ: Ω9ΥΒ465ΦΘΘ-Ν6Η) είναι αναρτημένη στη Διαύγεια:

Στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσονται κι άλλα έργα οδοποιίας και όχι μόνο, στη Δυτική Ελλάδα, όπως η ολοκλήρωσητης παράκαμψης Ναυπάκτου και απαλλοτριώσεις που αφορούν το έργο, η βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Διακοπτού - Πούντας Καλαβρύτων - Αστεροσκοπείο Χελμού, η ολοκλήρωση Ιονίας Οδού και απαλλοτριώσεις, απαλλοτριώσεις γύρω από τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου κ.α.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Όπως αναφέρει η δημοσίευση στη Διαύγεια

. "Το έργο με αρ. 2014ΣΕ07100044 <Όλοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος> εγκρίνεται υπό την προυπόθεση ότι η Προισταμένη Αρχή δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση προς τον (η τους) ανακηρυχθέντα(ες) ανάδοχο (ους) της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος των δημοπρασιών , πριν την οριστική έγκριση του φακέλου μεγάλου έργου απο την Ε.Ε. Επιτρέπεται η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων για υποστηρικτικές εργασίες προετοιμασίας των δημοπρατήσεων και του φακέλου μεγάλου έργου, μεχρι του ποσού των € 250.000,00".


 
Top