Μπαίνει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υπηρεσία της εφορίας για την πληροφόρηση των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων, ύστερα από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Πλέον, θα είναι δυνατή η πληροφόρηση όλης της τραπεζικής σχέσης κάθε φορολογούμενου από το 2005, δηλαδή για τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

Οι τράπεζες, με βάση τον νόμο, έχουν υποχρέωση να απαντήσουν έως τις 12 το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας αν ο κάτοχος του συγκεκριμένου ΑΦΜ είναι πελάτης τους, παραθέτοντας στοιχεία κατά σειρά προτεραιότητας για καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης, προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμούς χορηγήσεων, επενδυτικούς ή άλλους λογαριασμούς.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή η (ΦΕΚ Β΄ 1957/11.9.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, που αφορά την επέκταση και τροποποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (όπως θεσπίστηκε με το Ν.4170/2013 και συμπληρώθηκε με το Ν.4211/2013).

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου πιστοποιημένοι ελεγκτές διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καταθέσεις στις τράπεζες.

Με την απόφαση για επέκταση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ θα μπορούν να βλέπουν, μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που θα το ζητήσουν, κάθε ευρώ που μπήκε ή βγήκε από έναν τραπεζικό λογαριασμό τα τελευταία δέκα χρόνια.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών.ιασταυρώσεις

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι ελεγκτής του υπουργείου Οικονομικών που έχει αναλάβει τον έλεγχο του πόθεν έσχες ενός φορολογούμενου θα μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος από τις τράπεζες να πληροφορηθεί όλες τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η λήψη των στοιχείων θα γίνεται σε διάστημα μερικών ημερών ή και ωρών ανάλογα με την περίπτωση.

Έτσι, με βάση την κίνηση των λογαριασμών θα διαπιστώνεται το ποσό της καθαρής αύξησης της αποταμίευσης του ελεγχόμενου και θα συγκρίνεται με το εισόδημα που έχει δηλώσει στην εφορία. Αν προκύπτει σημαντική διαφορά μεταξύ του υπόλοιπου του λογαριασμού και των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί, θα βεβαιόνται πρόσθετος φόρος, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Κατά συνέπεια, ανοίγει ο δρόμος την επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, καθώς μειώνεται τόσο ο χρόνος διενέργειας των ελέγχων όσο και το διοικητικό κόστος αυτών.

Πηγή: newsbook
 
Top