Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε, πρωινές ώρες την Κυριακή, στην ιχθυόσκαλα Πατρών, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εντός ψυκτικών θαλάμων, ποσότητα εκατόν είκοσι έξι (126) κιλών αλιευμάτων (του είδους Γόπα), υπολειπόμενων διαστάσεων και ποσότητα είκοσι τεσσάρων (24) κιλών αλιευμάτων (του είδους αθερίνα).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας βεβαιώθηκαν δυο (02) αλιευτικές παραβάσεις για ελλιπή αναγραφή στοιχείων σε παραστατικά εμπορίας, ενώ τα αλιεύματα πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.


 
Top