Παρατείνεται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής προεγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, ενώ η υποβολή/αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στα Τμήματα υποδοχής συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ή απόδειξη ταχυδρομείου).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους στα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας περίπου 2.600 πρωτοετείς φοιτητές και ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, που διατίθεται σε 21 Τμήματα του Ιδρύματος.

Οι πρωτοετείς φοιτητές στη συνέχεια, αφού παραλάβουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιλέγουν για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016, σε προθεσμίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, αλλά και εφεξής να παρακολουθούν και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τη φοίτησή τους (βαθμολογίες, υποβολή αιτημάτων, κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται τον Οδικό Χάρτη Νεοεισαχθέντων στη διεύθυνση http://www.upatras.gr/index/page/id/152.


 
Top