Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα νέα σε ότι αφορά την αγορά εργασίας και την πορεία των προσλήψεων για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2015. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από την εταιρία ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης, τα μηνύματα από την αγορά μόνο αισιόδοξα δεν είναι.

Για πρώτη φορά από το τρίτο τρίμηνο του 2013 και μετά η αγορά βρίσκεται στο ναδίρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο -2% και αποτελούν την πιο αδύναμη και πρώτη αρνητική πρόβλεψη από το Γ’ Τρίμηνο του 2013.

Μάλιστα, εμφανίζονται και μειωμένες κατά κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Με λίγα λόγια προσλήψεις το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δούμε με το σταγονόμετρο κάτι που σημαίνει ότι η ανεργία θα σκαρφαλώσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Υποτονικές οι προβλέψεις των εργοδοτών

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup, oι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν υποτονικές προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2015. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 5% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 18% προβλέπει μείωση, το 51% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 26% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup, Δρ Βενετία Κουσία, «η έρευνά διεξήχθη κατά τη διάρκεια μίας περιόδου σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία συνδυαστικά με μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, είχε ως αποτέλεσμα οι εργοδότες να παραμείνουν επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τα σχέδια προσλήψεων για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2015. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι η αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών (από 5% στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκε στο 26%) που απάντησαν ‘Δεν γνωρίζω’ όταν κλήθηκαν να προβλέψουν μεταβολές στον αριθμό των εργαζομένων. Προφανώς, η σημαντική αυτή μεταβολή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας».

Μάλιστα η κ Κουσία επισημαίνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικών πολιτικών, «έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το 26% των εργοδοτών αυτών δεν θα συνταχθεί τελικά με όσους έχουν αρνητικές προοπτικές όσον αφορά την απασχόληση».

«Ωστόσο, αξίζει να υπογραμμισθεί, ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, δεν αποδυναμώνει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, παρά τις ενδείξεις ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας θα συνεχίσει να είναι αργός. Συγκεκριμένοι τομείς όπως ο τομέας των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και ο τομέας του Τουρισμού, προβλέπουν, ακόμη και εν μέσω δύσκολων εποχών, αύξηση του αριθμού εργαζομένων τους», δηλώνει η Δρ Κουσία.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Η έρευνα έχει καταγράψει τις προοπτικές ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, το εργατικό δυναμικό αναμένεται να μειωθεί σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2015.

Οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν τις πιο αδύναμες προβλέψεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -11%. Παράλληλα, απαισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του -10% καταγράφονται τόσο στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, όσο και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε -6% στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα της Μεταποίησης. Στον αντίποδα, μικρές αυξήσεις στον αριθμό των εργαζομένων -της τάξης του +2%- αναμένονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 16 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι εργοδότες στον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου καταγράφουν μείωση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα της Μεταποίησης. Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων μειώνονται κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον τομέα του Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, συγκριτικά με το Δ' Τρίμηνο του 2014, οι προθέσεις προσλήψεων φθίνουν και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη μείωση –της τάξης των 22 ποσοστιαίων μονάδων- καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα της Μεταποίησης, όσο και στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι προοπτικές απασχόλησης σημειώνουν πτώση 13 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, ενώ οι τομείς της Γεωργίας και του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου εμφανίζονται αποδυναμωμένοι κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Η πιο αδύναμη αγορά εργασίας καταγράφεται στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι οι πρώτες αρνητικές εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, με το Δείκτη να διαμορφώνεται στο -8%. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες προβλέπουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων από το Β’ Τρίμηνο του 2013, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου να ανέρχονται σε -6%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες και των δύο γεωγραφικών περιοχών καταγράφουν σημαντικά αποδυναμωμένες προβλέψεις προσλήψεων, με την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής να σημειώνει αξιοσημείωτη πτώση της τάξης των 18 ποσοστιαίων μονάδων και τη Βόρεια Ελλάδα να προβλέπει μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων φθίνουν σημαντικά και στις δύο γεωγραφικές περιοχές, με τους εργοδότες να καταγράφουν πτώση 17 και 13 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού

Οι εργοδότες των Μεγάλων Επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +6%. Ωστόσο, οι προβλέψεις προσλήψεων στις άλλες τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένεται να μειωθούν, με την πιο αδύναμη αγορά εργασίας να καταγράφεται από τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με Προοπτικές της τάξης του -10%. Παράλληλα, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μεσαίου και Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε -7% και -4% αντίστοιχα.

Οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, με τις πιο σημαντικές πτώσεις, 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, να καταγράφονται στις Μεσαίου και Πολύ Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μικρές Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων σημειώνεται από τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές μειώνονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού, με σημαντικότερες τις μειώσεις 20 και 17 ποσοστιαίων μονάδων στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επιχειρήσεις και κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

Πηγή: huffingtonpost
 
Top