Ενόψει της προσπάθειας του Δήμου Πατρέων για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης μας με την εφαρμογή των σχετικών μέτρων καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Καραϊσκάκη έως Όθωνος Αμαλίας και Τσαμαδού έως Ζαΐμη, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα στάθμευσης, να προσκομίσουν στο Δήμο από την προσεχή Πέμπτη 22/10/2015 έως και Τρίτη 3/11/2015 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από την οποία θα φαίνεται η πλήρης (100%) κυριότητα του αιτούντα, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται η μόνιμη κοινή διαμονή τους εντός της προαναφερόμενης ζώνης.
  2. Δίπλωμα οδήγησης του αιτούντα
  3. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η μόνιμη κατοικία
  4. Ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας για τους μισθωτές
  5. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η τρέχουσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης παρά την οδό ή θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης.

Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα προκύψει πίνακας των αυτοκινήτων που αποκτούν το δικαίωμα, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου η δε χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους θα γίνει με νεώτερη ανακοίνωση μας.

Σημαντικές διευκρινήσεις για την προσέλευση των εξυπηρετούμενων πολιτών:

Γραφείο: ισόγειο γραφείο επί της οδού Μαιζώνος 110 (Μαιζώνος και Βότση, έναντι Πρωτοκόλλου )

Ωράριο : 9-12 π.μ

Αλφαβητική σειρά παραλαβής αιτήσεων (θα τηρηθεί αυστηρά):

Α και Β                     Πέμπτη 22/10/2015
Γ ως  Ι                                Παρασκευή 23/10/2015
Κ                               Δευτέρα 26/10/2015
Λ και Μ                    Πέμπτη 29/10/2015
Ν ως και Ρ                Παρασκευή 30/10/2015
Σ και Τ                               Δευτέρα 2/11/2015
Υ ως Ω                               Τρίτη 3/11/2015


 
Top