Στην Πάτρα, τη Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00, στο Γραφείο του Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, συνήλθε η επταμελής επιτροπή επιλογής των μαθητών Δ.Ε. Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA υπό την προεδρία του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Κωνσταντίνου.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη (α) τη βαθμολογία στις εκθέσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών ανά σχολική μονάδα σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας καθώς και τα κριτήρια επιλογής της υπ’ αρ. 49817/Δ2/26-03-2015 σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και του υπ’ αρ. Φ.11/ΚΔ/6528/26-08-2015εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, (β) το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24), κατάρτισε αξιολογικό πίνακα συμμετεχόντων μαθητών ανά σχολική μονάδα και Περιφερειακή Ενότητα. Με γνώμονα τα κριτήρια της προαναφερθείσας εγκυκλίου και με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική αντιπροσώπευση και συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα EUROSCOLA 2015-2016 αποφάσισε:

1. Να επιλεγούν κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά οι μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη μοριοδότηση στο σύνολο των συμμετεχόντων λυκείων της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας στο διαγωνισμό EUROSCOLA 2015-2016.

2. Από τα είκοσι τέσσερα (24) λύκεια που συμμετείχαν στο διαγωνισμό να αποκλειστούν οι μαθητές εκείνοι που συγκέντρωσαν τελική βαθμολογία κάτω από ενενήντα (90) μόρια λόγω της υψηλής επίδοσης του συνόλου των συμμετεχόντων μαθητών.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιων από τους επιλεγέντες μαθητές/μαθήτριες να συμμετάσχει ο/η αμέσως επόμενος/η μαθητής/μαθήτρια σύμφωνα με τον πίνακα των αναπληρωματικών μαθητών/μαθητριών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση του τελικού πίνακα επιλογής μαθητών για το πρόγραμμα EUROSCOLA 2015-2016 ως ακολούθως:

A/A

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΜΑΤΚΑΡΗΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

2

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ

ΔΑΦΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ)

ΠΕΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΜΥΡΣΙΝΗ

5

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ)

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ

6

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΣΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

8

ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΜΑΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ)

ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗ

ΧΑΡΙKΛΕΙΑ

10

ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

11

11ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΕΡΓΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

12

ΓΕΛ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

ΓΙΑΠΙΤΖΗ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΝΑ

13

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥΤΣΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

15

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΥΦΑΝΤΗ

ΜΑΡΙΑ

16

ΓΕΛ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΑΓΑΘΗ-ΗΛΙΑΝΑ

17

2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

18

3o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΠΕΡΟΥΚΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

19

1o ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΡΑΠΑ

ΑΝΘΙΑ

20

2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΖΕΥΛΑ

ΠΑΥΛΙΝΑ

21

ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΓΚΟΤΣΗ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΑΝΝΑ

22

ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

23

ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

24

2o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ

ΛΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

A/A

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

2

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΜΠΙΡΜΠΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3

ΓΕΛ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΣΧΟΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΓΕΛ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ

ΜΟΝΙΚΑ

5

ΓΕΛ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

6

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΕΙ)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η επιτροπή συγχαίρει τους επιτυχόντες μαθητές και εύχεται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα EUROSCOLA να αποτελέσει μία γόνιμη και εποικοδομητική εμπειρία που θα συμβάλει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Παρακαλούνται, επίσης, οι κκ. Διευθυντές/Διευθύντριες των λυκείων του πρώτου πίνακα (24 επιτυχόντων μαθητών) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, στην υπηρεσία μας μέχρι τηνΠαρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00, φάκελο μαθητή με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. τα επικυρωμένα αποδεικτικά στα οποία θα πρέπει να φαίνεται ο βαθμός προαγωγής των 24 μαθητών/ριών κατά το σχολικό έτος 2014-2015,

β. τα επικυρωμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας των 24 μαθητών/ριών

γ. απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας των μαθητών/μαθητριών

Επισημαίνουμε ότι οι επικυρώσεις των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, των συμμετεχόντων στην αποστολή του EUROSCOLA μαθητών/τριών, μπορούν να γίνουν από τον Διευθυντή/ντρια της σχολ. μονάδας, εφόσον αυτός/ή προβεί σε αντιπαραβολή και έλεγχο του φωτο-φου κατά την επίδειξη του πρωτότυπου τίτλου.

Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο μαθητής/τρια θα αποκλείεται από το πρόγραμμα και θα αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο/η μαθητή/τρια σύμφωνα με τον πίνακα αναπληρωματικών μαθητών EUROSCOLA 2015-2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος


 
Top