Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι τα τέλη του έτους. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στο Δημόσιο από τις 15 Οκτωβρίου που θα επιφέρουν μειώσεις μισθών στα ειδικά μισθολόγια, δεύτερο κύμα κινητικότητας, νέο τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων και μειώσεις των αποζημιώσεων βουλευτών, γενικών γραμματέων και αιρετών της αυτοδιοίκησης.

Οι αλλαγές αναμένεται να είναι σαρωτικές και θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις τόσο στη διοικητική διάρθρωση όσο και στο μισθολόγιο, με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις από τις 15 Οκτωβρίου.

Οι έξι βασικές δέσμες μέτρων:

1. Λειτουργία Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και το καθηκοντολόγιο. Αποτελεί μία ριζική μεταρρύθμιση, η οποία θα αξιοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για τη στελέχωση όλου του Δημοσίου.

2. Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων. Το σχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης θα περιλαμβάνει βαθμολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊστάμενους και τους υφιστάμενους με την ενεργοποίηση θεσμών άμεσης δημοκρατίας αλλά και αξιολόγηση των υπηρεσιών και την κοινωνία.

3. Δεύτερο κύμα κινητικότητας. Θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη του έτους και αρχικά θα γίνει σε εθελοντική βάση. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ επί αντικειμενικών και κοινωνικών κριτηρίων.

4. Αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης από εκπαιδευτικό κέντρο σε κεντρικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του κράτους σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

5. Μείωση των αποδοχών σε βουλευτές, γενικούς γραμματείας και αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων αλλά και να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι οι περικοπές ξεκινούν από τα υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού.

6. Νέο μισθολόγιο από το 2016. Θα γίνει ενσωμάτωση των επιδομάτων στον βασικό μισθό για τα ειδικά μισθολόγια και διατήρηση των 4 επιδομάτων που ισχύουν και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά μειώσεις στο σύνολο των αποδοχών έως 10% λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια που εντάσσονται οι δικαστικοί λειτουργοί, το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, τα μέλη ΔΕΠ, οι καθηγητές ΤΕΙ, οι ερευνητές, οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, το προσωπικό ΚΕΠΕ (ερευνητές), οι καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το Προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι αρχιερείς, οι μουσικοί και οι ένστολοι στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα και στις Ενοπλες Δυνάμεις. Προτείνεται ενσωμάτωση των ειδικών επιδομάτων στον βασικό μισθό και την διατήρηση των τεσσάρων επιδομάτων που ισχύουν και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, τα οποία είναι: επίδομα θέσης ευθύνης, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, οικογενειακή παροχή και κίνητρο επίτευξης στόχων. Η ενσωμάτωση των ειδικών επιδομάτων στον μισθό αναμένεται να επιφέρει αύξηση των βασικών αποδοχών αλλά μειώσεις στο σύνολο των αποδοχών από 3-5% λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Στόχος της κυβέρνησης, είναι και η σταδιακή συγχώνευση των 20 ειδικών μισθολογίων σε 10 την επόμενη χρονιά και για τον λόγο αυτό μετά την ψήφιση του νόμου για το Μισθολόγιο θα υπάρξουν και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις την επόμενη χρονιά για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Συζητείται επίσης η δημιουργία ειδικού μισθολογίου για τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών σε όλο το Δημόσιο. Επίσης προγραμματίζεται αύξηση των επιδομάτων των κατόχων θέσεων ευθύνης (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, προϊστάμενοι), προκειμένου να «ανοίξει» η ψαλίδα μεταξύ των νεοεισερχόμενων και χαμηλών προσόντων υπαλλήλων με τους κρατικούς λειτουργούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως έχουν ζητήσει οι δανειστές.


 
Top