320 αιτήσεις υπεβλήθηκαν στον ΣΟΨΥ (Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία) Πάτρας για την πλήρωση 7 θέσεων, γεγονός που καταδεικνύει αφενός το πρόβλημα ανεργίας στην περιοχή και όχι μόνο, αφετέρου την δυναμική που έχει αναπτύξει ο πιο δραστήριος Σύλλογος της πόλης και την απήχησή του στην κοινωνία, μετά από μια μακρά πορεία προσφοράς στηριγμένης σε εποκλειστικά εθελοντική βάση.

Οι προσλήψεις αφορούσαν την κάλυψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός έτους με πιθανή δυνατότητα ανανέωσης) θέσεις για 3 Ψυχολόγους, 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 2 Οικονομολόγους και αν είναι κάτι που προκαλεί τεράστια εντύπωση πέραν του αριθμού των αιτήσεων παρά το εξειδικευμένο των θέσεων, είναι το γεγονός ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις και από άλλες περιοχές της χώρας, εκ των οποίων ορισμένες και από περιοχές ιδιαιτέρως μακριά από την Πάτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΟΨΥ είναι ένας Σύλλογος που δρά χωρίς κρατική επιχορήγηση, αποκλειστικά εθελοντικά και οι συγκεκριμένες προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο γενναίας δωρεάς από το ίδρυμα "Νιάρχος" στο πλαίσιο διεθνούς προγράματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοκοινωνικής αποκατάστασης.

Γιώτα Κοντογεωργοπούλου
 
Top