Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στις 9 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 , με τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάκληση της αδείας λειτουργίας καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού ΔΩΔΩΝΗΣ αρ. 2 ιδιοκτησίας του κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).


2. Χορήγηση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού καθισμάτων σε κατάστημα που ήδη λειτουργεί, ιδιοκτησίας της κας ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ((εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).


3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την εξ’ ολοκλήρου αποζημίωση της ιδιοκτησίας της κας Καλλιόπης Σιμωτά, που βρίσκεται επί και μεταξύ των Ο.Τ. 1159Ζ και 1159Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, στην Αναθεώρηση Ζαρουχλεϊκων (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).


4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας της κας Μυρτώς Χριστοφίδη, σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 2/97 Μ.Π.Ε. του ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Ροδινής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).


5. Ρυθμίσεις στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Λεχαινών (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής)


6. Κυκλοφοριακή Μελέτη για τους χώρους στάθμευσης εκτός οδού στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας. (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής)


7. Μέτρα για το «Συγκοινωνιακό - Κυκλοφοριακό» στο ιστορικό Κέντρο της Πάτρας. (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος).


8. Μελέτη για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Παπαευθυμίου - Αρμόδιος Διευθυντής).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Παύλος Στάμος

 
Top