Επανέρχεται στους σχεδιασμούς της Δημοτικής αρχής της Πάτρας η ελεγχόμενη στάθμευση των οχημάτων, ωστόσο αλλάζει ο τρόπος. Συγκεκριμένα τίθενται οριστικά πια εν αχρηστία τα παρκόμετρα (παρότι η προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση των οποίων είχε κοστίσει ακριβά στους πατρινούς πολίτες) και υιοθετείται η λύση του ...ξυστού.

Της ειδικής κάρτας δηλαδή όπου ο δημότης θα μπορεί να την προμηθεύεται από συγκεκριμένα σημεία πώλησης και πάνω στην οποία ο δημότης θα σημειώνει, ξύνοντας τα κατάλληλα σημεία της κάρτας, την ημερομηνία και την ώρα στάθμευσης του οχήματος και στην συνέχεια θα το τοποθετεί σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Πελοπόννησος" η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, εκτείνεται στα εξής όρια:

*Από Καραϊσκάκη έως και Οθωνος-Αμαλίας

*Από Τσαμαδού έως και Ζαΐμη.

Στη συγκεκριμένη περιοχή θα θεσμοθετηθούν διαβαθμίσεις του μεγίστου χρονικού ορίου στάθμευσης και θα διακρίνονται σε μίας ώρας και σε δύο ωρών.

Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου ο χρήστης θα υποχρεούται να μετακινήσει το όχημα εκτός της περιοχής μεγίστου ορίου στάθμευσης, αφού δεν θα έχει ξανά το δικαίωμα να σταθμεύσει το όχημα εντός της ημέρας στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η φιλοσοφία του όλου συστήματος είναι ότι από την στιγμή που ο δημότης θα σταθμεύει το όχημα του και θα τοποθετεί την ανάλογη κάρτα, ο υπάλληλος του δήμου θα πρέπει να το καταχωρήσει ηλεκτρονικά στο σύστημα και στη συνέχεια να γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος αυτού.


 
Top