Μείωση γεννήσεων και αύξηση των θανάτων δείχνουν τα δημογραφικά μεγέθη της Δυτικής Ελλάδας για το 2014, με αποτέλεσμα ο φυσικός πληθυσμός να μειωθεί κατά 1.842 άτομα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛΣΤΑΤ από τα ληξιαρχεία όλων των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, οι γεννήσεις για το 2014 ανήλθαν σε 5.472, ενώ 7.314 πέθαναν.

Γεννήσεις Ζώντων κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας και θάνατοι κατά τόπο μόνιμης κατοικίας του θανόντα, έτους 2014

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ       ΘΑΝΑΤΟΙ            ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ              92.148   113.740 -21.592
Αν. Μακεδονία και Θράκη          4.854     7.018     -2.164
Κεντρική Μακεδονία     15.299   19.723   -4.424
Δυτική Μακεδονία         2.139     3.145     -1.006
Ήπειρος               2.514     3.708     -1.194
Θεσσαλία           5.808     8.325     -2.517
Στερεά Ελλάδα 4.044     6.232     -2.188
Ιόνια Νησιά       1.820     2.426     -606
Δυτική Ελλάδα 5.472     7.314     -1.842
Πελοπόννησος  4.407     6.917     -2.510
Αττική 34.453     37.365   -2.912
Βόρειο Αιγαίο   1.655     2.358     -703
Νότιο Αιγαίο     3.217     2.745     472
Κρήτη   6.358     5.794     564
Εξωτερικό 108 670 -562

Αλλά και σε επίπεδο χώρας, η φυσική μεταβολή του πληθυσμού το 2014 παρουσίασε αρνητική εξέλιξη, με φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 21.592 άτομα.

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 92.148 άτομα (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2013, που είχαν ανέλθει σε 94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 353, μειωμένες κατά 6,1%.

Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας, καταγράφηκαν 79.975 γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 86,8%) και 12.173 από αλλοδαπές (ποσοστό 13,2%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (ποσοστό 86%) από Ελληνίδες μητέρες και 13.194 (ποσοστό 14%) από αλλοδαπές.

Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 31 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2013, που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 30,9 έτη. Οι γεννήσεις εκτός γάμου, σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν αύξηση 13,1% και ανήλθαν σε 7.165 (ποσοστό 7,8% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2013.

Οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε 113.740, (58.132 άντρες και 55.608 γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) που ήταν το 2013. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο ανήλθε στα 75,5 έτη για τους άνδρες και στα 81,2 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 (για τους άνδρες ήταν 75,2 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,8 έτη).

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,69 το 2013, αυξήθηκε στο 3,75 το 2014. Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) παρέμεινε στο 2,63 όσο ακριβώς ήταν το 2013 και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε στο 5,66 από 5,79 το 2013. Σε σύνολο 346 θανάτων βρεφών, τα 77 είχαν ηλικία μικρότερη της 1 ημέρας και τα 242 μικρότερη του 1 μηνός.


 
Top