Με απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλ. πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης εμπορίας κρεάτων-κρεοπωλείο του Δήμου Αγρινίου επειδή σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/10/2015, βρέθηκαν:

Α) 22 κιλά αρνίσιου κρέατος (ένα ολόκληρο αρνί και τεμάχια αρνιών) χωρίς να συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών (τιμολόγια αγοράς-Δελτία αποστολής) κατά παράβαση από όσα ορίζει το άρθρο13 του Ν. 4177/2013 & το άρθρο 101παρ.1 της Α2-718/31/7/2014.

Β) Να διατηρεί και να έχει εκθέσει προς πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά (δηλ. κομμένο εκ των προτέρων)10 κιλά και 800 γραμμάρια, κατά παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 8.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις από όσα ορίζουν : α) το άρθρο13 του Ν. 4177/2013 & το άρθρο 101παρ.1 της Α2-718/31/7/2014 και β)το άρθρο 25 παρ. 1 της Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για τις οποίες προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση τά άρθρα 101 παρ 6 & 25 παρ. 7 της Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 συνολικού ποσού 5.500 ευρώ


 
Top