Το όπλο του εκφοβισμού για τη διενέργεια ελέγχων επιστρατεύει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να αποκρούσει από την πλευρά των φορολογουμένων φαινόμενα άρνησης συνεργασίας με τους φοροελεγκτές ή ακόμη και παρεμπόδισης του έργου των τελευταίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Aικ. Σαββαΐδου, ορίζεται πως στην πρώτη γραμμή των υποψηφίων προς διενέργεια αυστηρών ελέγχων θα είναι εκείνοι οι φορολογούμενοι που επιχειρούν να παρεμποδίσουν το έργο των φοροελεγκτών.

Με τη νέα εγκύκλιο της Αικ. Σαββαΐδου δίδονται αναλυτικές οδηγίες στους φοροελεγκτές, ώστε εκείνοι να ενημερώνουν τις υπηρεσίες τους για τα στοιχεία όσων αρνούνται να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων.

Στα φαινόμενα άρνησης για συνεργασία ή ακόμη και παρεμπόδισης των φορολογικών ελέγχων, οι φοροελεγκτές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή αστυνομικής δύναμης για την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Εν συνεχεία και αφού ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους, θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ελέγχων φάκελος με τις παρακάτω πληροφορίες:
- Ημερομηνία γεγονότος
- Πλήρη στοιχεία επιχείρησης και φυσικών προσώπων-μελών σε περίπτωση νομικού προσώπου
- Περίληψη του γεγονότος
- Στοιχεία του λογιστή της επιχείρησης
- Νομική εξέλιξη του γεγονότος

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, τα ανωτέρω στοιχεία κρίνονται αναγκαία ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα ενημερώνεται διαρκώς και μέσω της οποίας θα αντλούνται στοιχεία για τη διενέργεια ελέγχων.

Πηγή: news247
 
Top