Τρία χρόνια -επιπλέον- «ζωής» θα δώσει στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στην Ξερόλακκα.

Ο σχεδιασμός του δήμου Πατρέων προβλέπει ακόμα την λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν δροµολογηθεί µε την επικείµενη έγκριση του νέου περιφερειακού σχεδιασμού, τα προτεινόμενα έργα είναι αναγκαία, αφενός για να εξασφαλιστεί η αύξηση της χωρητικότητα του ΧΥΤΑ, και αφετέρου για λόγους περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ασφάλειας.

Πηγή: dete
 
Top