Για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης της Οβρυάς η ΔΕΥΑΠ ανακοινώνει ότι:

1. Από την ένταξη της Οβρυάς στην ΔΕΥΑΠ έγινε ενίσχυση της υδροδότησής της από το Κεντρικό Διυλιστήριο.

2. Τις τελευταίες μέρες – λόγω χαμηλής στάθμης νερού στο Κεντρικό Διυλιστήριο – είναι αδύνατη η ενίσχυση όλο το 24ωρο.

3. Εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης της Οβρυάς με μία νέα γεώτρηση. Οι διαδικασίες θα απαιτήσουν χρόνο περίπου δύο εβδομάδων.

4. Μέχρι τότε θα υπάρχει διακοπτόμενη υδροδότηση σε Άνω και Κάτω ως εξής:

10:00 - 16:00 Διακοπή Νερού στην Κάτω Οβρυά – Υδροδότηση Άνω Οβρυάς

16:00 – 22:00 Διακοπή Νερού στην Άνω Οβρυά – Υδροδότηση Κάτω Οβρυάς

5. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από Πέμπτη 3 – 9 - 2015

6. Τα χρονικά διαστήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν - στα όριά τους – διότι υπάρχει (αντικειμενική) υστέρηση στην πλήρωση του δικτύου.

7. Η ΔΕΥΑΠ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό την συντόμευση του χρόνου λύσης του προβλήματος


 
Top