Δεν ισχύει η εντοπιότητα και δεν απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την πρόσληψη 53 ατόμων με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από το Δήμο Πατρέων.

Αυτό ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για να το λάβουν υπ’ όψιν τους οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν αρχίσει και υποβάλλουν ήδη τις αιτήσεις τους.


 
Top