Έγγραφη παρέμβαση για το θέμα των κενών – άδειων περιπτέρων που αποφάσισε να κατεδαφίσει ο Δήμος Πατρέων έκανε η Οικολογική Κίνηση Πάτρας.

Όπως αναφέρει, η ανακοίνωση της κατεδάφισης από το Δήμο Πατρέων ορισμένων από τα λεγόμενα «ορφανά» ή σχολάζοντα περίπτερα, είναι μία είδηση ευπρόσδεκτη και κινείται στην ορθή κατεύθυνση.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η εν γένει παρουσία περιπτέρων στις πλατείες και πεζοδρόμια της Πάτρας με βάση τα νέα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Αυτά είναι η επάρκεια κανονικών στεγασμένων χώρων για εμπορική δραστηριότητα, η χρονική απομάκρυνση από τις πολεμικές περιόδους, μετά τις οποίες δίδονταν περίπτερα σε αναπήρους ως λύση επαγγελματικής αποκατάστασης, η ελεύθερη πώληση όλων των ειδών περιπτέρου, χωρίς να τίθεται θέμα άδειας προς ειδικές κατηγορίες πολιτών.

Με βάση αυτά, θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη απομάκρυνση όλων των σχολαζόντων περιπτέρων. Τονίζουμε την ανάγκη όχι μόνο να γίνονται οι κατεδαφίσεις αλλά και να καταργούνται οριστικά οι θέσεις αυτών που κατεδαφίζονται, να μην μεταφέρονται αλλού δηλαδή.

Είναι σημαντικό επίσης να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες και για την μεταστέγαση κατά προτεραιότητα και περιπτέρων σε λειτουργία αλλά που παρεμποδίζουν αισθητά την κίνηση των πεζών καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του πλάτους πεζοδρομίων.

Επιπλέον θεωρούμε αναγκαία, ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των πεζών και εφικτή, μια σταδιακή αλλά χωρίς επιστροφή γενική πολιτική περιορισμού, τόσο σε αριθμό όσο και σε έκταση που καταλαμβάνουν, των κατασκευασμένων πάνω σε κοινόχρηστους χώρους αυτών καταστημάτων που, όπως όλοι γνωρίζουμε, συχνά λαμβάνουν (πόσο νόμιμα άραγε;) διαστάσεις μικρών σούπερ μάρκετ, μειώνοντας έτσι σοβαρά τη χρηστικότητα πλατειών και πεζοδρομίων.

Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, ας επέμβουμε επιτέλους σοβαρά σε καταστάσεις που περιορίζουν τους έτσι κι αλλιώς ανεπαρκείς κοινόχρηστους χώρους μας.


 
Top